Better Health, Brighter Future

Brukervilkår


Shire Pharmaceuticals Limited (Shire) publiserer dette nettstedet og dets innhold i den hensikt å formidle allmenn informasjon. Les nøye gjennom vilkårene for bruk av vårt nettsted. Shire vil gjøre sitt beste for å sikre at informasjonen er korrekt når den legges ut på nettstedet. Vi gjør imidlertid oppmerksom på at Shire ikke garanterer at informasjonen er korrekt og heller ikke tar ansvar for eventuelle tap eller skader som kan oppstå dersom man stoler på denne informasjonen. Informasjonen kan bli endret av Shire når som helst. Ved å bruke dette nettstedet godkjenner du disse vilkårene uten begrensninger eller forbehold.

Bruk av materiell og immaterielle rettigheter

Opphavsretten til dette nettstedet tilhører Shire. Alle andre immaterielle rettigheter er reservert. Shire gir deg tillatelse til å kopiere materiell som publiseres på dette nettstedet til ikke-kommersiell bruk, forutsatt at opphavsrett og annen eiendomsrett oppgis på hver kopi du lager.

Lenker til nettsteder som drives av tredjepart

Nettstedet kan iblant inneholde hyperlenker til nettsteder som drives av tredjepart. Shire er ikke ansvarlig for, og tar intet ansvar for, informasjon eller ytringer som finnes på et slikt nettsted. Siden Shire ikke har noen kontroll over slike nettsteder, og siden nettstedenes innhold kan bli endret uten at Shire først får beskjed, er det brukerens ansvar å sikre at all informasjon som vedkommende får tilgang til er korrekt, og at programvare som lastes ned fra dette nettstedet er fri for virus eller andre objekter av destruktiv karakter. Shire tar intet ansvar for eventuelle tap, skader eller kostnader, eller ansvar som har oppstått, på grunn av nedlasting av slikt materiell.

Informasjonen erstatter ikke råd fra helsepersonell

Informasjonen på nettstedet er bare ment å gi kunnskap om helsespørsmål. Denne informasjonen skal ikke betraktes som fullstendig, og bør ikke erstatte besøk, samtale, rådgivning hos eller råd fra lege eller annet helsepersonell. Shire anbefaler ikke egenbehandling av helseproblemer. Dersom du har helserelaterte spørsmål, ber vi deg ringe eller besøke legen din eller annet helsepersonell umiddelbart. Du må aldri se bort fra medisinske råd eller utsette å be om slike råd på grunn av noe du har lest her.

Informasjonen er ikke nødvendigvis korrekt, fullstendig eller aktuell

Informasjonen som finnes på nettstedet er ikke uttømmende. Shire anstrenger seg for å inkludere korrekt og aktuell informasjon når det er mulig, men gir ingen garantier eller løfter for at den er korrekt eller fullstendig. Denne informasjonen gis “slik den er”, uten garantier av noe slag, verken uttrykte eller underforståtte, inklusive, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om egnethet for et bestemt formål. Shire er ikke ansvarlig for skader på datamaskinen som følge av bruk av nettstedet. Shire gir ingen løfter eller garantier for at nettstedet alltid vil være tilgjengelig eller at tilgjengeligheten alltid vil være uten avbrudd eller feilfri. Shire garanterer ikke at disse nettsidene eller serveren som gjør dem tilgjengelige, er frie for virus eller andre skadelige elementer. Shire, dets datterselskap og deres respektive funksjonærer, sjefer, ansatte, agenter, representanter, informasjonsleverandører og lisensgivere, samt deres respektive rettighetsinnehavere, skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for direkte, indirekte, uforutsette, særskilte, straffbare eller andre skader, selv om de er informert om muligheten for slike skader. Det er mulig at ovenstående unntak ikke gjelder deg dersom gjeldende lovgivning ikke tillater fraskrivelse fra underforståtte løfter.

Informasjon

Alle personopplysninger i elektroniske meldinger til dette nettstedet reguleres av Shire sine retningslinjer for personvern. Shire kan fritt bruke eller kopiere all annen informasjon i slike meldinger, inkludert eventuelle idéer, oppfinnelser, konsepter, teknikker eller fagkunnskap som beskrives der, til alle formål, inklusivt utlevering til tredjepart og/eller utvikling, tilvirkning og/eller markedsføring av produkter eller tjenester.

Disse vilkårene ble sist oppdatert 17. mars 2008.

TOP

Informasjonskapsler (cookies)

Dette nettstedet bruker informasjonskapsler (cookies) for å kartlegge hvordan besøkende bruker nettstedet, og for å forbedre din opplevelse. Du kan alltid slette informasjonskapsler ved å redigere innstillingene for informasjonskapsler i nettleseren din. Ved å fortsette aksepterer du at vi bruker informasjonskapsler.
Les mer