Vilkår for bruk

Shire Pharmaceuticals Limited (Shire) er glad for å kunne gjøre dette webområdet og dets innhold tilgjengelig for deg i den hensikt å gi generell informasjon.

Vennligst les disse vilkårene for bruk av vårt webområde.

Shire vil gjøre sitt beste for å sikre at informasjonen på dette området er korrekt på det tidspunkt den ble gjort tilgjengelig. Vennligst vær klar over at Shire ikke kan garantere at informasjonen er pålitelig, og påtar seg intet ansvar for tap eller skade som kan oppstå ved bruk av slik informasjon.

Informasjonen på webområdet kan endres av Shire når som helst, og uten forutgående varsel. Ved å bruke dette webområdet, godtar du disse vilkårene for bruk uten reservasjoner eller begrensninger.

Bruk av materiell og opphavsrett

Opphavsretten til innholdet på dette webområdet tilhører Shire, som også reserverer all annen intellektuell eiendomsrett til innholdet. Shire gir deg adgang til å kopiere materialet på denne siden til eget, ikke-kommersielt bruk, under forutsetning av at materialet bibeholder alle opphavsrettslige markeringer.

Koblinger til andre webområder

Webområdet kan fra tid til annet inneholde enkelte hypertekstlinker til webområder fra en tredje part. Shire er ikke ansvarlig for innholdet eller følgeskader av, noe slags informasjon eller meningsytringer på noen slik webside eller webområde. Siden Shire ikke har kontroll over slike websider, og fordi deres innhold endres uten at Shire varsles, er brukeren av webområdet selv ansvarlig for å påse at informasjonen som innhentes er korrekt, og at programvare som lastes ned fra slikt webområde er fri for virus og andre destruktive elementer.

Shire godtar intet erstatningsansvar for tap, skade, kostnad eller ansvar som brukeren påføres gjennom slikt nedlastet materiale.

Informasjon er ikke en erstatning for å oppsøke en helsearbeider/lege

Informasjonen på dette webområdet er ment å gi kunnskap om enkelte helsetema. Denne informasjonen skal ikke sees på som komplett, og skal ikke brukes i stedet for å oppsøke, ta kontakt med, konsultere eller søke råd hos din lege eller annen helsearbeider.

Shire oppfordrer ikke til egenbehandling av helseproblemer. Har du spørsmål om din helse, oppsøk raskt lege eller annen helsearbeider. Du bør aldri avstå fra å følge helsefaglige råd eller utsette behandling på grunn av noe du har lest her.

Informasjon er ikke nødvendigvis korrekt, komplett eller oppdatert

Informasjonen på dette webområdet er ikke uttømmende. Shire gjør rimelige anstrengelser for å sikre at innholdet er nøyaktig og oppdatert så langt som mulig, men gir ingen garantier eller løfter av noe slag. Hverken direkte eller indirekte, om informasjonens kompletthet eller korrekthet.

Informasjonen gis “som den fremstår” uten garantier av noen slag, hverken direkte eller indirekte, inkludert, men ikke begrenset til, lovnader om egnethet til spesifikke formål.

Shire er ikke ansvarlig for skade på datamaskin som oppstår av å bruke dette webområdet. Shire gir ingen lovnad om at webområdet vil være tilgjengelig til bestemte tider, vil være tilgjengelig uten avbrudd, eller vil være feilfritt.

Shire garanterer ikke at disse websidene, ei heller serveren som gjør dem tilgjengelige, er fri for virus eller andre skadelige elementer. Under ingen omstendighet skal Shire, deres avdelinger eller ansatte, ledelse, direktører, agenter, selgere, informasjonstilbydere, eller lisenspartnere, eller deres respektive arvinger eller tildelte, være ansvarlige for noen direkte eller indirekte skade, selv om det informeres om muligheten for slik skade. Denne formuleringen kan være ugyldig i en jurisdiksjon som ikke tillater denne type ansvarsfraskrivelse.

Informasjon

Personopplysninger gitt ved elektronisk kommunikasjon med dette webområdet faller inn under Shires Personvernregler. Shire skal stå fritt til å bruke eller kopiere all annen informasjon i slik kommunikasjon, inkludert ideer, oppfinnelser, konsept, teknikker eller know-how som gjøres kjent, for ethvert formål, inkludert videreformidling til tredjepart og/eller å utvikle, produsere og/eller markedsføre og selge produkter og tjenester basert på slik informasjon.

Disse vilkårene for bruk ble sist oppdatert: 17. mars 2008.