Om våre personvernregler og Informasjonskapsler

Vennligst klikk her for å lese mer om informasjonskaplser (cookies) og lignende teknikker for å samle informasjon

Dette webområdet eies av Shire plc. Disse personvernreglene er laget for å informere deg om hvordan vi samler inn, benytter og videreformidler informasjon som du kanskje deler med oss gjennom å bruke dette webområdet. Vi har satt en del vilkår for din bruk av dette webområdet. Du kan lese disse vilkårene her.

Samtykke

Ved å bruke dette webområdet til Shire, samtykker du i at det samles, brukes og videreformidles informasjon som du gir oss, eller vi samler inn, ved at du bruker området vårt.

Hvis du ikke samtykker, vennligst ikke bruk webområdet vårt.

Vi forbeholder oss retten til, så langt loven tillater det, å endre, gjøre tilføyelser til, eller fjerne deler av disse reglene uten varsel. Vennligst sjekk denne siden med jevne mellomrom for endringer. Din fortsatte bruk av webområdet etter at vi har gjort endringer betyr at du godtar endringene.

Om barn

Generelt samler vi ikke inn informasjon om barn med viten og vilje på dette webområdet. Vi oppfordrer voksne til å snakke med barna sine om bruken av Internett og hvilken informasjon de gir fra seg der. I noen tilfeller omhandler webområdet behandling for barn, og selv om dette området ikke er beregnet på mindreårige, kan det være du blir gitt anledning til å gi oss informasjon som omhandler et barn. Slik informasjon vil kun bli brukt for å kunne tilby deg tjenestene du etterspør, og ikke til noe annet formål.

Om dette webområdet

I våre bestrebelser etter å gi deg aktuell og korrekt informasjon om produkter og ressurser, bruker vi ulike faglige kilder og studier for å utvikle innholdet på sidene våre. Du kan derfor oppleve å finne ulik bruk av statistisk informasjon og prosentandeler på tvers av ulike fagartikler da ulike kilder kan tolke data ulikt.

Hvilken informasjon samler vi inn og hvordan foregår innsamlingen?

Du kan besøke webområdet vårt, og få tilgang til mesteparten av innholdet anonymt. Vi kan allikevel samle in informasjon fra deg. Informasjonen som samles inn på vårt webområde faller inn i tre kategorier: (1) personidentifiserbar informasjon som du selv oppgir, (2) oppsamlede data som vi samler etter hvert som du navigerer gjennom området vårt, og (3) offentlig eller kommersielt tilgjengelig informasjon.

Innsamling av personidentifiserbar informasjon

På lik linje med mange webområder, samler dette området inn informasjon fra besøkende, både ved å stille spesifikke spørsmål (for eksempel ved registrering) og ved å gjøre deg i stand til kommunisere elektronisk direkte med oss via e-post, feedback-formular, og/eller diskusjonsrom.

Noe av informasjonen du gir oss kan være personidentifiserbar, (altså informasjon som kan knyttes direkte til deg, som fullt navn, adresse, e-post adresse, telefonnummer og lignende). Noen deler av dette området kan kreve at du oppgir behandlingshistorikk og/eller demografisk informasjon for å nyte godt av spesifikke tjenester (som abonnement på nyhetsbrev, tips/henvisningsinformasjon, etc.) eller for å delta i en konkret aktivitet (som å motta tilbud).

Sosiale media

Generelt er online sosiale medieressurser interaktive verktøy som tillater deg å samarbeide og dele informasjon med andre.

Sosiale medieressurser inkluderer, men er ikke begrenset til, sosiale nettverk, diskusjonsfora, elektroniske oppslagstavler, blogger, wiki-er, og henvisningsfunksjoner laget for å dele webinnhold med en venn eller kollega.

Shire kan samle inn personlig informasjon fra deg for at du skal kunne ta i bruk online sosiale medieressurser som vi enkelte ganger kan gjøre tilgjengelige.

Shire kan også sette deg i stand til å benytte disse sosiale medieressursene til å poste eller dele personlig informasjon med andre. Når du benytter soiale medieressurser, bør du nøye vurdere hvilken informasjon du velger å dele med andre. Shire tilbyr ytterligere varsler og valgmuligheter for hvorledes personlig informasjon samles inn, brukes og gjøres tilgjengelig på våre webområder og andre online-tjenester som tilbyr sosiale medier.

Mobilbruk av data

I tillegg til de bruksområder beskrevet ovenfor for Shire webområder, er noen Shire webområder og online-tjenester spesielt laget for å fungere med mobile datamaskiner, og mobile enheter.

Mobile versjoner av Shire webområder kan kreve at du logger inn med en brukeridentitet for webområder. Informasjonen som omhandler din bruk av webområdet vil bli koblet til din brukerkonto.

Videre vil noen av våre webområder og online-tjenester gjøre tilgjengelig programvare, widgets eller andre verktøy du kan bruke på din mobile datamaskin/enhet.

Enkelte av disse verktøyene kan lagre informasjon på din mobile datamaskin/enhet. Disse verktøyene kan sende personlig informasjon til Shire for at du skal kunne benytte din brukerkonto og tillate Shire å spore bruken av verktøyene.

Noen av disse verktøyene gjør det mulig å sende rapporter og annen informasjon fra verktøyet. Shire kan bruke denne personlige og ikke-personlige informasjonen som sendes til Shire for å forbedre disse verktøyene, utvikle nye verktøy, til å forbedre kvaliteten, og ellers som beskrevet i disse bestemmelsene eller i andre oppslag Shire gjør tilgjengelig.

Annen informasjonsinnsamling, inkludert bruken av informasjonskapsler og lignende teknologi

Ettersom du navigerer gjennom et webområde, kan enkelte typer informasjon samles inn passivt (altså uten at du aktivt gjør informasjonen tilgjengelig) ved bruk av ulike teknologier og metoder, som innsamling av navigasjonsdata.

Dette webområdet kan benytte Internetprotokoll-adresser (IP-adresser). En IP-adresse er et nummer tilordnet datamaskinen av din internettleverandør slik at du kan få tilgang til Internett. Vi kan benytte IP-adressen din til å feilsøke problem med vår server, melde tilbake om aggregert, ikke-personlig informasjon, finne den raskeste veien for din datamaskin å koble seg til vårt webområde, samt å administrere og forbedre disse.

Vi samler også inn informasjon om din bruk av vårt webområde ved å bruke informasjonskapsler og lignende teknologi. En informasjonskapsel er en bit informasjon som en webside sender til din datamaskin for å hjelpe webområdet å huske informasjon om deg og dine preferanser, og til å kjenne deg igjen ved senere besøk på webområdet.

Informasjonskapsler alene gir oss ikke informasjon om din e-post adresse eller annen personlig identifiserbar informasjon. Vi kan dog sette sammen denne informasjonen med annen informasjon innsamlet fra, eller om, deg i den hensikt å skreddersy innhold for deg.

«Webfyr» (også kjent som Internet tabs, enkeltpiksel GIF-er eller PNG-er, tomme GIF-er eller PNG-er, usynlige GIF-er eller PNG-er, og 1x1 GIF-er eller PNG-er) er mindre enn informasjonskapsler, og forteller webserveren IP-adressen og nettlesertypen som benyttes på den besøkendes datamaskin. Dette webområdet kan til tider benytte «Webfyr».

Navigasjonsdata (loggfiler, server-logger samt klikk-data) brukes for å styre datasystemet som gir deg webområdet, for å forbedre innholdet på området, til markedsføringsformål, og for å kommunisere informasjon til besøkende. Dette webområdet kan til tider benytte navigasjonsdata.

Innsamling av offentlig tilgjengelig/kommersielt tilgjengelig informasjon

Offentlig eller kommersielt tilgjengelig informasjon defineres som informasjon en person gjør offentlig tilgjengelig, eller tillater blir offentliggjort, eller er lovlig frembragt fra en uavhengig listeleverandør eller annen tredjepart, og/eller er lovlig fremskaffet og benyttet til å fremskaffe informasjon fra blant andre kilder, offentlige registre som er tilgjengelige for allmennheten, pressen, eller informasjon som er pålagt å være tilgjengelig ved lov. Vi kan samle inn offentlig tilgjengelig informasjon eller kjøpe kommersielt tilgjengelig informasjon om deg fra tredjepart.

Bruk og videreformidling av informasjon

Med de unntak som er nevnt, kan vi benytte informasjon fra deg til å forbedre innholdet på webområdet vårt, til å tilpasse innholdet til dine ønsker, til å formidle informasjon til deg (hvis du har bedt om den), til våre markedsførings- og utviklingsformål, til å besvare forespørsler om tilgang til webområdet/tjenestene, og ellers til å ivareta Shires juridiske og forretningsmessige interesser og rettigheter, og av andre grunner nevnt i disse reglene. Hvis du gir oss personidentifiserbar informasjon på dette webområdet, kan vi kombinere slik informasjon med annen informasjon som er samlet inn aktivt eller passivt.

Vi kan videreformidle din personidentifiserbare informasjon til de av våre samarbeidspartnere verden over som har gått med på å behandle informasjonen ifølge disse retningslinjene. I tillegg kan vi videreformidle din personidentifiserbare informasjon til tredjepart hjemhørende i land utenfor ditt hjemland som kan ha lover og regler forskjellige fra de som gjelder for deg, men kun (i) til avtalepartnere vi benytter i vår forretningsvirksomhet (f.eks. tjenesteleverandører, leveranse/kundestøtte, markedsundersøkelsesvirksomheter, finansielle institusjoner), i hvilket tilfelle vi vil kreve at de er enige om å behandle den i henhold til disse online personvernreglene, eller (ii) i tilfeller hvor gjeldende lover, pålegg fra retten, eller offentlige regler påbyr det, eller (iii) for på annen måte å beskytte Shires juridiske eller forretningsmessige interesser.

Hvor lenge lagrer vi personlig informasjon?

Personlig informasjon vil bli lagret så lenge den trengs for å oppfylle Shires legitime forretningsmessige behov, eller så lenge den trengs for å oppfylle hensikten bak utleveringen, eller til den hvis data er involvert krever informasjonen slettet (så lenge den ikke må lagres på grunn av lov eller forskrift).

Tilgang og retting av informasjon

For å sikre at din personidentifiserbare informasjon er korrekt, oppdatert og komplett, kan du kontakte oss som vist nedenfor. Vi vil gjøre rimelige anstrengelser for å oppdatere, rette eller slette personidentifiserbar informasjon som er i vår besittelse som du tidligere har gitt oss via dette webområdet eller som vi har skaffet oss fra andre kilder.

Sikkerhet

Vi tar rimelige skritt forretningsmessig sett, for å sikre din personidentifiserbare informasjon mens du transporterer informasjonen fra din datamaskin og til vårt webområde, og beskytter slik informasjon mot tap, misbruk, tilgang fra uvedkommende, videreformidling, endring, eller sletting. Du bør huske på at ingen internettoverføring er 100 % sikker eller feilfri. Spesielt gjør vi oppmerksom på at e-post sendt til eller fra dette webområdet ikke nødvendigvis er sikker, og du bør derfor vurdere nøye hvilken informasjon du sender oss per e-post. Videre er det ditt ansvar å trygge passord, ID-nummer eller andre spesielle aksessmekanismer på dette webområdet.

Varslingsprosedyrer

I tilfelle det skjer en hendelse eller brist på sikkerheten som resulterer i at din personidentifiserbare informasjon blir tilgjengelig, tapt eller stjålet av en ikke-autorisert tredjepart, vil Shire gjøre forretningsmessig akseptable anstrengelser for å (i) varsle deg i den utstrekning som loven krever, og (ii) identifisere de personidentifiserbare opplysningene som ble tilgjengelig/røpet, ved å bruke den kontaktinformasjonen du har gitt oss, eller på andre måter innen rimelige grenser.

Linker til andre webområder

Dette webområdte kan inneholde linker eller referanser til andre webområder. Vennligst vær klar over at Shire ikke har kontroll over andre webområder, og at disse online personvernreglene ikke gjelder for andre områder. Vi anbefaler deg å lese personvernreglene for alle webområder du besøker. Vi er ikke ansvarlige for, ei heller støtter vi, innholdet på disse andre webområdene. Hvis du på noen måte stoler på informasjonen du får fra noe slikt webområde, gjør du det på egen risiko.

Hvordan komme i kontakt/Ansvar

Hvis du har spørsmål, kommentarer eller bekymring knyttet til disse online personvernreglene eller om hvorledes vi behandler informasjon på dette webområdet, eller ønsker å få informasjon slettet fra våre registre, vennligst ta kontakt med oss på corpcomms@shire.com.

Sist revidert 25. juli, 2012.