Shire – Orientering om personvern

Denne orienteringen om personvern gjelder fra og med: 1. april 2017.

Shire respekterer og anerkjenner personvernrettighetene den enkelte har til sine personopplysninger. I denne orienteringen om personvern (“Orienteringen”) forklarer vi hvilke typer personopplysninger vi kan innhente om deg, og hvordan vi vil kunne bruke disse.

Ditt personvern er viktig for oss. Har du spørsmål om Shires personvernpraksis eller ønsker å få tilgang til eller korrigere personopplysninger som Shire har innhentet om deg, kan du kontakte oss som angitt under punktet «Hvordan kontakte oss» nedenfor.

Virkeområde - og hvilke selskaper denne Orienteringen gjelder for

Shire er et konsern med global virksomhet. Shirekonsernet (“Shire”, “vi”, “oss”, “vår”) omfatter morselskapet, Shire plc og dets datterselskap og tilknyttede selskaper. Kontaktinformasjon til ditt lokale selskap finner du på Shires hjemmeside http://www.shire.com/contact-us.

Denne Orienteringen gjelder for Shires nettsteder, sosiale medier, (mobil) applikasjoner, undersøkelser, support-aktiviteter for pasienter og helsepersonell, samt for andre tjenester fra Shire som fremviser eller viser til denne Orienteringen (samlet omtalt som “Tjenestene”).  Enhver person har tilgang til, leser eller på annen måte bruker Tjenestene, enten manuelt eller via en automatisert enhet eller et program, omtaler i det følgende som en “Bruker”.
Alle Brukere er bundet av vilkårene i denne Orienteringen og eventuelle ytterligere bruksvilkår som måtte gjelde for den enkelte Tjenesten. Din bruk av Shires Tjenester betyr at du samtykker til innsamling, bruk og offentliggjøring av dine personopplysninger slik det er beskrevet i denne Orienteringen.

Hvilke personopplysninger vi samler inn og bruker

Shire innhenter personopplysninger for å drive effektivt og for å kunne gi deg best mulig opplevelser med våre Tjenester.  Noen personopplysninger vil du kunne gi direkte til Shire gjennom registreringer, søknader og undersøkelser, og i forbindelse med at du retter henvendelser til oss. For eksempel kan du velge å oppgi navn og kontaktinformasjon, eller opplysninger om helse, forsikringer eller økonomiske forhold i forbindelse med en kampanje, i forbindelse med bistand til en pasient, et støtteprogram eller en klinisk studie. Helsepersonell kan gi informasjon om sin spesialisering og tilhørighet.

Vi kan også innhente opplysninger om deg ved å spore dine interaksjon med våre Tjenester, for eksempel ved bruk av teknologi som cookies (se også punktet om “Webteknologier”).

Shire innhenter også personopplysninger fra tredjeparter (herunder fra andre selskaper). For eksempel kan vi bruke slike tredjeparts-data for å få bekreftet kontaktopplysninger eller finansiell informasjon, for å verifisere autorisering av helsepersonell eller for bedre å forstå dine interesser ved å koble demografisk informasjon med annen informasjon du har oppgitt.

Når det er nødvendig eller hensiktsmessig, vil Shire innhente ditt samtykke til behandling av personopplysningene om deg for slike formål som er angitt her, og i samsvar med de bruksvilkårene som fremgår her.

Hvilke typer personopplysninger som innhentes vil være avhengig av din kontakt med Shire og hvilke av Shires Tjenester du bruker.  Personopplysningene kan omfatte:

 • Navn og kontaktopplysninger: Vi kan innhente navn, postadresse, e-postadresse, telefonnummer og lignende kontaktopplysninger.
 • Legitimasjon: Vi kan innhente passord, passordhint og lignende sikkerhetsinformasjon som brukes for autentisering og tilgang til Shire-kontoen.
 • Offentlig utstedt identifikasjon: Vi kan innhente visse typer opplysninger utstedt av myndighetene, som personnummer og opplysninger om førerkort og pass.
 • Demografiske opplysninger: Vi kan innhente opplysninger som alder, kjønn, opprinnelsesland eller bostedsland, og ønsket språk.
 • Interesser og favoritter: Vi kan innhente opplysninger om dine yrkesmessige eller private interesser og favoritter, slik som nettstedene du besøker, din yrkesmessige tilhørighet, publikasjoner, osv.
 • Økonomiske opplysninger: Vi kan innhente opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre utbetalinger, som f.eks. opplysninger om bankkonto- eller kredittkortnummer.
 • Brukeropplysninger: Vi kan innhente opplysninger om hvordan du og din datamaskin eller annen enhet samhandler med våre Tjenester, som f.eks. opplysninger om tidsbruk på et internettområde, hvilke sider du har besøkt, tiden det tar å utføre en oppgave, osv.
 •  Forbindelser og interaksjon: Vi kan innhente opplysninger om vår interaksjon og møter med deg, som f.eks. når du kontakter oss for å få informasjon eller hjelp.
 • Stedsopplysninger: Vi kan innhente opplysninger om hvor du befinner deg. Slike opplysninger kan være presise eller upresise.  Presise opplysninger omfatter geolokasjonsdata.  Upresise opplysninger omfatter for eksempel en plassering utledet fra IP-adressen dine eller andre opplysninger som viser hvor du befinner deg med mindre presisjonsnivå, som for eksempel i hvilken by eller på hvilket postnummer du befinner deg.
 • Helserelaterte opplysninger: Vi kan innhente opplysninger forbundet med til helsetjenester, herunder forhåndssamtykke til betaling av helsetjenester, pasientmedvirkning og støttetjenester, samt informasjon vedrørende resepter.
 • Kliniske data: Vi kan innhente opplysninger forbundet med våre forskning- og utviklingsprogram, samt kliniske studier, registre og forsøk.
 • Biometrisk informasjon: Vi kan innhente opplysninger om biometri, som f.eks. fingeravtrykk, stemmeidentifisering, eller andre unike fysiske karakteristika.
 • Lovpålagt informasjon: Vi kan innhente ytterligere opplysninger om deg i forbindelse med saker om pasientsikkerhet og uønskede hendelser, eller slikt som kreves i medhold av lovgivning som Shire er underlagt.

Vi kan i noen tilfeller supplere informasjonen vi har om deg med informasjon vi mottar fra tredjeparter, og med informasjon som er offentlig eller kommersielt tilgjengelig og/eller som er innhentet på andre lovlige måter.

Shire kan for eksempel innhente informasjon gitt av deg på oppslagstavler, chatter, profilsider, bloggsider og andre tjenester der du kan legge ut informasjon og materiale (inkludert, kun som et av flere eksempler, våre sider for Shires sosiale medier).  Vær oppmerksom på at all informasjon du offentliggjør gjennom slike tjenester kan bli offentlig tilgjengelig for Brukerne av tjenestene du gir opplysningene til, og for allmenheten. Vi oppfordrer deg derfor til å være svært forsiktig når du bestemmer deg for å offentliggjøre personopplysninger eller andre opplysninger gjennom slike fora, og gå gjennom og bli kjent med tilgjengelige personverninnstillinger og alternativer.

Hvordan vi bruker personopplysningene

Shire bruker innhentede personopplysninger til en rekke grunnleggende formål, som nærmere beskrevet nedenfor: (1) for forretningsvirksomhet (markedsføring og salg, forskning og utvikling, pasientstøtte, donasjoner og sponsing, kommunikasjon), (2) for administrasjon av virksomheten (økonomi og regnskap, HR, forebygging og etterforskning), (3) for virksomhetsstyring (internrevisjon, kapitalforvaltning, system og virksomhetskontroll), og (4) når det er nødvendig for å beskytte helsen, sikkerheten og miljøet til Shires personale og for å overholde rettslige krav og forpliktelser.

Vi kan bruke personopplysninger:

 • For å kommunisere med deg om enhver forespørsel eller spørsmål du måtte sende oss og for å gi deg støtte eller bistand i den forbindelse.
  For å kontakte deg fra tid til annen for å gi deg viktig informasjon, påkrevde meddelelser, og reklamemateriell.
 • For å sende administrativ informasjon til deg, for eksempel informasjon om Tjenestene vi tilbyr og om endringer i disse.
 • For å persontilpasse brukeropplevelsen når du bruker våre Tjenester ved å presentere produkter og tilbud som er skreddersydd til deg.
 • For å identifisere deg når du sender meldinger ved hjelp av våre Tjenester.
 • For våre forretningsformål, som f.eks. for bruk i dataanalyse, revisjon, overvåking og forebygging av svindel, utvikling av nye produkter, styrking, forbedring eller endringer i våre Tjenester, identifikasjon av trender, undersøkelser av effektiviteten av våre reklamekampanjer, utføring av undersøkelser, samt drift og utvidelse av vår virksomhet.
 • For bedre å forstå hvordan våre produkter og Tjenester påvirker deg, for å spore og svare på sikkerhetsspørsmål og for å videreutvikle og forbedre våre produkter og Tjenester.
 • For å tilby spesielle programmer, aktiviteter, kliniske studier, hendelser eller kampanjer via våre Tjenester som har spesifikke vilkår, personvernerklæringer og / eller samtykkeerklæringer som forklarer hvordan personopplysningene du gir oss vil bli behandlet i forbindelse med et slikt program.  Noen av disse spesielle programmene innebærer at informasjon blir delt med tredjeparter, og Shire vil i så fall gi deg beskjed om dette.  Du få tilbud om å godta eller avslå deling av data med en slik tredjepart.  Men i noen tilfeller kan det være nødvendig å samtykke til å dele med en tredjepart for å kunne delta i det spesielle programmet.  Personopplysningene du oppgir, kan brukes av en tredjepart i samsvar med de spesielle programvilkårene, og med mindre annet er bestemt i slike spesielle programvilkår, for egne formål i samsvar med sine egne retningslinjer/vilkår.  Vi oppfordrer deg til å lese vilkårene for de spesielle programmene og vilkårene fra eventuelle tredjeparter før du deltar.
 • I den grad vi mener er nødvendig eller hensiktsmessig: (a) etter gjeldende lovgivning, herunder lover i andre land enn der du bor; (b) av hensyn til rettsprosesser; (c) for å svare på forespørsler fra offentlige myndigheter, herunder myndigheter i andre land enn der du bor;  (d) for å håndheve våre vilkår og betingelser;  (e) for å beskytte vår eller våre samarbeidspartneres virksomhet;  (f) for å beskytte rettigheter, personopplysninger, sikkerhet eller eiendeler som tilhører oss, våre tilknyttede selskaper, deg eller andre;  (g) for å tillate oss å håndheve tilgjengelige beføyelser eller begrense skader som vi kan pådra oss.

Hvem deler vi personopplysningene med?

Vi deler personopplysninger om deg, med ditt samtykke eller dersom det er nødvendig, for å gjennomføre en transaksjon eller for å tilby en Tjeneste som du har bedt om eller godkjent.  Vi deler også data med Shire-kontrollerte datterselskaper og tilknyttede selskaper; med leverandører som arbeider på vegne av oss; når det er lovpålagt eller nødvendig i en rettsprosess; for å beskytte våre kunder; for å beskytte liv, for å opprettholde sikkerheten til våre Tjenester; og for å beskytte rettigheter eller eiendom som tilhører Shire.

Vi kan dele personopplysninger om deg med følgende konsernselskaper og tredjeparter:

 • Med selskaper i samme konsern for de formål som er beskrevet i disse retningslinjene. Shire er den som er ansvarlig for forvaltningen av personopplysninger som brukes i fellesskap.
 • Med våre tredjeparts tjenesteleverandører som tilbyr tjenester som website hosting, dataanalyse, betaling, ordrebehandling, informasjonsteknologi og tilhørende infrastruktur, kundeservice, e-postlevering, revisjon og andre lignende tjenester. Shires retningslinjer krever at våre leverandører overholder relevante restriksjoner på tilgang og bruk av dine personopplysninger.
 • Med tredjeparter for å tillate dem å sende deg markedsføringsmateriale.
 • Med tredjeparts sponsorer av konkurranser, konkurranser og lignende kampanjer.

Vi kan også dele personopplysninger om deg i følgende tilfeller:

 • Dersom det er lovpålagt, herunder også ved lovgivning utenfor ditt hjemland, for å etterkomme en stevning, registreringsplikt, eller rettslig prosess.
 • Ved fusjon, omorganisering, oppkjøp, joint venture, oppdrag, spin-offs, overføring eller salg eller disponering av hele eller deler av vår virksomhet, også i forbindelse med konkurs eller tilsvarende behandling.

Vi kan også med tredjeparter aggregerte eller de-identifiserte data som ikke er personlig identifiserbare.  Aggregerte data er skapt gjennom innsamling og behandling av opplysninger og oppsummering av disse, og eliminerer dermed muligheten for å identifisere enkeltpersoner.

Hvordan vi beskytter dine personopplysninger

Vi har iverksatt en rekke sikkerhetstiltak og organisatoriske prosedyrer for å beskytte dine personopplysninger mot uautorisert tilgang, bruk og utlevering. For eksempel lagrer vi dine personopplysninger på datasystemer som har ulike typer tekniske og fysiske tilgangskontroller, for eksempel ved kryptering. Selv om Shire har implementert kommersielt sett fornuftige sikkerhetskontroller i samsvar med bransjestandarder, kan ikke Shire garantere sikkerheten til din informasjon. Det er også viktig for deg å huske og beskytte deg mot uautorisert tilgang til passord og datamaskin, mobile enheter, etc. Hvis du har grunn til å tro at kommunikasjonen med oss ikke lenger er sikker (for eksempel hvis du føler at sikkerheten til kontoen du måtte ha med oss har blitt kompromittert), må Shire varsles umiddelbart som beskrevet i “Slik kontakter du oss” nedenfor.

Hvor vi lagrer og behandler dine personopplysninger

Shire er en multi-nasjonal organisasjon med kontorer i mange land rundt om i verden. Personopplysninger om deg kan lagres og behandles i alle land hvor vi har virksomhet eller der vi engasjerer tjenesteleverandører. Shire tar forholdsregler for å behandle personopplysninger i henhold til bestemmelsene i denne Orienteringen og kravene i gjeldende lover og regler.

Shire kan overføre personopplysninger til andre land enn der du bor. Lovene i mottakerlandene gir ikke alltid like god beskyttelse av personopplysninger som det landet du bor i. I slike mottakerland med mindre grad av beskyttelse, påtar Shire seg å inngå overføringsavtaler (f.eks. basert på EUs standardavtaler), eller finne andre tilgjengelige dataoverføringsmekanismer som tar sikte på å gi tilstrekkelig beskyttelse.  En kopi av EUs standardkontrakter finner du på: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/.

Oppbevaringstid

Shire vil beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene som er angitt i denne Orienteringen, med mindre lengre oppbevaringstid er påkrevd eller tillatt ved lov.

Hvordan du kan få tilgang til og kontroll over dine personopplysninger

Du har valg vedrørende dataene vi samler inn. Når du blir bedt om å dele dine personopplysninger med Shire, kan du velge å avslå. Men ditt valg om ikke å dele dine personopplysninger med Shire kan bety at du ikke vil være i stand til å bruke eller (fullt ut) dra nytte av våre Tjenester, funksjoner eller tilbud.

Shire respekterer din rett til å vite om spørre om hvilke personopplysninger vi har samlet om deg. I tillegg har du rett til å be om retting eller sletting av slike personopplysninger, samt å be om fjerning av personopplysninger om deg som oppbevares av tredjeparter som vi gjør forretninger med. I tillegg kan du ta kontakt med Datatilsynet i ditt land og sende inn en klage om behandling av personopplysningene om deg.

Hvis du ønsker å korrigere eller slette personopplysninger som du har oppgitt til Shire, kan du kontakte oss som beskrevet i avsnittet “Hvordan kontakte oss” nedenfor, og vi vil svare innen rimelig tid. Vi vil på forespørsel gjøre de nødvendige korreksjoner for å rette eventuelle feil eller slette informasjon og gi deg tilgang til dine personopplysninger, hvis vi ikke er lovpålagt å bevare slik informasjon eller dette er nødvendig av hensyn til Shires legitime forretningsformål. Vi kan avvise forespørsler som er unødvendig gjentakende eller systematiske, krever uforholdsmessig teknisk innsats, svekker andres personvern, eller ville være svært upraktiske, eller der tilgang ikke er påkrevd. For å bekrefte din identitet kan vi be om ytterligere opplysninger før vi imøtekommer anmodningen.

Barn

I enkelte tilfeller kan vi samle inn personopplysninger om barn med samtykke fra en forelder eller verge, slik at vi kan levere Tjenester som for eksempel kliniske aktiviteter eller pasientstøtteprogrammer. Vi samler ellers ikke bevisst inn personopplysninger om barn, eller markedsfører mot barn. Hvis en forelder eller verge blir klar over at hans eller hennes barn har gitt oss personopplysninger, bør han eller hun kontakte oss som beskrevet i avsnittet “Hvordan kontakte oss” nedenfor. Vi vil ta rimelige skritt for å slette slike opplysninger fra vår database innen rimelig tid.

Varslingsrutiner

I tilfelle en uautorisert tredjepart skaffer seg tilgang til eller stjeler personopplysninger om deg, eller slike opplysninger mistes, vil Shire gjøre det som er rimelig for å varsle deg i den grad dette er lovpålagt, og herunder opplyse deg om hvilke personopplysninger som er berørt. Dette gjør vi ved hjelp av kontaktopplysningene du har gitt til oss eller ved bruk av andre rimelige midler.

Web, cookies og lignende teknologi

Shire bruker cookies (små informasjonskapsler som plasseres på din enhet) og lignende teknologier, direkte eller gjennom tredjeparter, for å kunne yte våre Tjenester og fordi det bidrar til å samle inn data. Denne informasjonen medfører at Shire blant annet kan lagre dine preferanser og innstillinger; at du kan logge deg på nettsteder og applikasjoner; kan gi interessebasert reklame; bekjempe svindel; og analysere hvordan våre Tjenester utføres.

Du har en rekke verktøy for å kontrollere cookies og lignende teknologier, inkludert nettleserkontroller for å blokkere og slette cookies. Vennligst se på din nettleser for instruksjoner om disse funksjonene.  Du kan også gå inn på http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/index.html.

Dine nettleserinnstillinger og andre verktøy for å kontrollere cookies og lignende teknologier kan påvirke din erfaring med våre Tjenester.

Vi bruker ulike typer cookies, samt lignende teknologier som lokalt delte objekter (eller “Flash cookies”) og web beacons (også kalt single-pixel tags) for å identifisere din IP-adresse, nettlesertype, maskinkjennetegn, domenenavn, videresendende webadresser og konkrete koblinger og websider som du klikker på. Disse dataene samles inn automatisk og brukes til formål som nevnt ovenfor. Denne teknologien gjør det også mulig for oss å gjenkjenne deg når du kommer tilbake til dette området, og for å gi deg en skreddersydd opplevelse som vi tror vil være av verdi for deg.

I tillegg bruker Shire webanalyse tjenester (for eksempel Google Analytics) for å samle webområdeanalyser. Informasjonen som genereres om bruken av nettstedet (inkludert forkortet IP-adresse) blir overført til disse web analytics tjenester. Denne informasjonen blir brukt til å evaluere besøkendes bruk av domenet, kompilere statistiske rapporter om aktiviteten på nettstedet, og gi andre tjenester knyttet til området, og Internett-bruk aktivitet.

For eksempel, er Google Analytics en Tjeneste for webanalyse levert av Google Inc. ( "Google").  Google Analytics bruker cookies og lignende teknologier for å analysere hvordan Brukerne bruker domener, og gi andre tjenester knyttet til området og Internett-bruk.  Google kan også samle inn informasjon om domene besøkende bruk av andre nettsteder. For mer informasjon om Google Analytics, eller for å melde deg ut av Google Analytics, kan du gå til https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Videre kan vi samarbeide med tredjeparts tjenesteleverandører om å levere annonser om varer eller Tjenester som kan være av interesse for deg når du åpner og bruker våre Tjenester og tredjeparts-sider. Noen av annonsene på våre Tjenester eller på tredjeparts nettsteder kan være personlige, noe som betyr at de er ment å være relevante for deg, basert på hva vi, eller online annonsenettverks visning annonsen, vet om deg eller datamaskinens surfeaktivitet på både Tjeneste - og tredjeparts nettsteder.  For å gjøre dette, kan disse selskapene plassere eller gjenkjenne en unik cookie i nettleseren din (blant annet gjennom bruk av pikselkoder).

Du kan også besøke http://www.aboutads.info/consumers

Network Advertising Initiative (NAI) gir nyttig informasjon om selskaper som annonserer på internett, inkludert informasjon om hvordan du kan velge bort interessebasert annonsering utført at dets medlemmer. Se http://www.networkadvertising.org for generell informasjon om NAI og http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp for siden for å velge bort dette. Du kan også besøke http://www.aboutads.info/consumers å lære om interessebasert annonsering og hvordan du melder deg av annonser formidlet av noen eller alle deltakende bedrifter.

Disse mekanismene for å velge bort slik annonsering er avhengige av cookies for å huske dine valg. Hvis du sletter en cookie, bruker en annen datamaskin eller enhet, eller endrer nettleseren, må du gjenta denne prosessen. I tillegg, ved å velge bort interessebaserte annonser, vil du ikke melde deg ut av alle annonser, men bare de annonsene som er tilpasset dine interesser.

Tredjepartstjenester

Denne Orienteringen omhandler ikke, og Shire er ikke ansvarlig for, brukervilkårene, informasjonen eller personvernpraksisen til tredjeparter, heller ikke tredjeparter som driver nettsteder eller tilbyr tjenester som Shire Tjenestene har linker til. Det at en link er lagt inn i en Tjeneste fra Shire innebærer ikke at vi eller våre samarbeidspartneres anbefaler sidene eller tjenestene det linkes til.

Vær oppmerksom på at vi ikke er ansvarlig for innsamling, bruk og deling av andre ikke-Shire enheters retningslinjer og praksis (inkludert datasikkerhetpraksis), som for eksempel Facebook, Apple, Google, Microsoft eller andre app-utviklere, app-leverandører, sosial media plattform leverandører, leverandører av operativsystemer, leverandører av trådløse tjenester eller utstyrsprodusenter. Hvis du velger å dele eller utlevere dine personopplysninger til andre virksomheter gjennom, eller i forbindelse med våre sider på sosiale medier, bør du se gjennom personverninformasjonen og vilkårene for bruk som tilbys av disse organisasjonene. Shire oppfordrer deg til å gjennomgå og gjør deg kjent med gjeldende personverninnstillinger og funksjoner på slike tredjepartsplattformer og applikasjoner.

Hvordan kontakte oss

Shire tar gjerne imot spørsmål eller kommentarer du måtte ha om denne Orienteringen og hvordan den er gjennomført. Alle slike spørsmål eller kommentarer sendes ved hjelp av kontaktinformasjonen nedenfor. Vi vil gjøre det vi med rimelighet kan for å løse eller håndtere problemet. Vær oppmerksom på at e-postkommunikasjon ikke alltid sikker, så vær vennlig ikke å inkludere kredittkortinformasjon eller annen sensitiv informasjon i e-post til oss.

Shire plc,
Head of Privacy,
300 Shire Way,
Lexington, MA 02421,
USA
Tel: +1 (781) 482-9500 Shire Privacy Connect Line
e-mail: privacyconnect@shire.com

Oppdateringer av vår Orientering om personvern

Shire kan når som helst oppdatere denne Orienteringen. Vennligst sjekk denne Orienteringen jevnlig for å se om det er gjort endringer. Hvis vi gjør endringer, vil den oppdaterte Orienteringen bli lagt ut med en ny gjeldende dato. Vi oppfordrer deg regelmessig til å gjennom denne siden for sist tilgjengelige informasjon om vår personvernpraksis.
Dersom du fortsetter å bruk våre Tjenester etter endringer i Orienteringen er kunngjort, betyr at du aksepterer disse endringene.