Kontakt

For generelle henvendelser:

Shire Norge

Haakon VIIs gate 6
0161 Oslo
Tlf: 22 58 50 00
E-mail: info.sweden@shire.com

 

For medisinsk informasjon eller for å rapportere bivirkninger eller andre problemer som har oppstått ved bruk av våre legemidler.

Medisinsk informasjon:
Tlf: 800 192 40
E-mail: medinfoemea@shire.com

Rapportering av bivirkninger:
E-mail: drugsafety@shire.com

Produktklage
E-mail: qacrow@shire.com

For produktet merket med ‘Baxalta’

Medisinsk informasjon:
Tlf: 800 692 46
E-mail: medinfoemea@shire.com

Rapportering av bivirkninger:
E-mail: drugsafety@shire.com

Produktklage
E-mail: qualilty.nordic@baxalta.com

Bivirkninger kan også rapporteres til RELIS og Legemiddelverket. Bivirkningsmeldeskjema på både bokmål og nynorsk, samt veiledning for utfylling av skjemaet finner du på www.relis.no/Bivirkninger eller www.legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet.

For investor- og mediehenvendelser:

Vennligst besøk Shire globale hjemmeside www.shire.com

EFPIA

Sammenslutningen av europeiske legemiddelindustriforeninger (EFPIA) representerer legemiddelindustrien i Europa. EFPIA mener at samhandlingen mellom legemiddelindustrien og helsepersonell har en gjennomgående positiv innvirkning på kvaliteten av pasientbehandlingen og verdien av fremtidig forskning.

Shire støtter prinsippene for åpenhet lagt frem av EFPIA, rapporterer basert på lokale lover om offentliggjøring, og er opptatt av å sørge for at vi oppfyller den høye integritetsstandarden som pasienter, myndigheter og andre aktører forventer

Nedenfor finner du en kobling til Shires rapport om offentliggjøring: https://www.shire.com/who-we-are/how-we-operate/efpia-reporting