Kontakt

For generelle henvendelser:

Shire Nordic/Baltic Regional Office

Vasagatan 7
SE-111 20 Stockholm, Sweden
Tlf: +46 (0)8 544 964 00
Fax: +46 (0)8 544 964 29
E-mail: info.sweden@shire.com

Baxalta Norway AS

Haakon VIIs gate 6
0161 Oslo
Tlf: 22 58 50 00
E-mail: info.sweden@shire.com

 

For medisinsk informasjon eller for å rapportere bivirkninger eller andre problemer som har oppstått ved bruk av våre legemidler.

For Shire related products:

Medisinsk informasjon:
Tlf: 800 192 40
E-mail: medinfoeuceemea@shire.com

Rapportering av bivirkninger:
E-mail: globalpharmacovigilance@shire.com

Produktklage
E-mail: qanordic@shire.com

For Baxalta related products:

Medisinsk informasjon:
Tlf: 80 06 92 46
E-mail: Medinfo.emea@baxalta.com

Rapportering av bivirkninger:
E-mail: pvuknordic@baxalta.com

Produktklage
E-mail: qualilty.nordic@baxalta.com

Bivirkninger kan også rapporteres til RELIS og Legemiddelverket. Bivirkningsmeldeskjema på både bokmål og nynorsk, samt veiledning for utfylling av skjemaet finner du på www.relis.no/Bivirkninger eller http://www.legemiddelverket.no/bivirkninger.

For investor- og mediehenvendelser:

Vennligst besøk Shire globale hjemmeside www.shire.com

EFPIA

Sammenslutningen av europeiske legemiddelindustriforeninger (EFPIA) representerer legemiddelindustrien i Europa. EFPIA mener at samhandlingen mellom legemiddelindustrien og helsepersonell har en gjennomgående positiv innvirkning på kvaliteten av pasientbehandlingen og verdien av fremtidig forskning.

Shire støtter prinsippene for åpenhet lagt frem av EFPIA, rapporterer basert på lokale lover om offentliggjøring, og er opptatt av å sørge for at vi oppfyller den høye integritetsstandarden som pasienter, myndigheter og andre aktører forventer

Nedenfor finner du en kobling til Shires rapport om offentliggjøring: https://www.shire.com/who-we-are/how-we-operate/efpia-reporting