Shire

Velkommen til ShireNorge.com

Det er et enkelt formål som ligger i hjertet av vår virksomhet: å hjelpe mennesker som har livsendrende tilstander til å få en bedre hverdag. Dette betyr at vi fokuserer på å utvikle behandlinger for tilstander hvor virkningen av våre medisiner kan gjøre en umiddelbar og merkbar forskjell for pasientene. Vi tilbyr behandlinger innen nevromedisin, sjeldne sykdommer, gastrointestinale sykdommer, og indremedisin.

Dette kan være behandling av en ekstremt sjelden og livstruende sykdom som Hunter syndrom eller Fabry sykdom, behandling av ADHD eller ulcerøs kolitt.

Vår strategi er å fokusere på å utvikle og markedsføre nyskapende legemidler for symptomatiske tilstander og å møte udekkede pasientbehov.
Våre to strategiske prioriteringer er å fokusere på optimal bruk av våre eksisterende produkter og sørge for at pasientene får tilgang til våre medisiner.
Vårt fokus fremover er å sørge for forskning og utvikling slik at vi kan fortsette å levere innovative medisiner til våre pasienter.